Allure Glow - Glow in the Dark Luminous Photo luminescent Technology Products Performance About Us Documents language language Home

Bột dạ quang và mực dạ quang

Bột vô cơ UV vô hình (bước sóng dài 365nm)


Bột vô cơ UV vô hình hay còn gọi là bột huỳnh quang tia cực tím bước sóng dài, bột huỳnh quang hoặc bột an ninh UV. Những bột này có thể phát ra màu sắc đa dạng dưới bóng tối với độ dài bước sóng 365nm.
Có rất nhiều ứng dụng cho việc chống hàng giả như: con dấu trên tiền giấy, hóa đơn, bao bì thuốc lá,...

Bột vô cơ UV vô hình có lợi thế chính là độ phát quang cao trong bóng tối và khả năng chịu nhiệt cao. Ứng dụng chính trong việc sản xuất mực chống hàng giả dùng trong các sản phẩm in ấn khác nhau.

Bột vô cơ UV vô hình bước sóng dài chủ yếu của chúng tôi như sau:

1: Bột UV Vô cơ đỏ, bước sóng dài, bước sóng phát ra là 615nm, kích thước hạt là 3-6um. Hình dạng hiển thị ban ngày là màu đỏ nhạt.

2: Bột UV Vô cơ cam bước sóng dài, bước sóng phát ra là 590nm, kích thước hạt là 3-6um. Hình dạng hiển thị ban ngày là màu trắng nhạt.

3: Bột UV Vô cơ tím bước sóng dài, bước sóng phát ra là 420nm, kích thước hạt là 3-6um. Hình dạng hiển thị ban ngày là màu trắng.

4: Bột UV Vô cơ trắng bước sóng dài, bước sóng phát ra là 510nm, kích thước hạt là 4-7um. Hình dạng hiển thị ban ngày là màu trắng.

5: Bột UV Vô cơ xanh lá bước sóng dài, bước sóng phát ra là 520nm, kích thước hạt là 3-6um. Hình dạng hiển thị ban ngày là màu trắng nhạt.

6: Bột UV Vô cơ xanh da trời bước sóng dài, bước sóng phát ra là 450nm, kích thước hạt là 3-6um. Hình dạng hiển thị ban ngày là màu trắng.

7: Bột UV Vô cơ vàng bước sóng dài, bước sóng phát ra là 545nm, kích thước hạt là 5-8um. Hình dạng hiển thị ban ngày là màu vàng nhạt.

8: Bột UV Vô cơ xanh chuối bước sóng dài, bước sóng phát ra là 540nm, kích thước hạt là is 4-7um. Hình dạng hiển thị ban ngày là màu xanh chuối.

9: Bột UV Vô cơ nâu bước sóng dài, bước sóng phát ra là 570nm, kích thước hạt là 4-7um, Hình dạng hiển thị ban ngày là màu trắng nhạt.


Bột hữu cơ UV vô hình (bước sóng dài 365nm)

Bột hữu cơ UV vô hình hay còn gọi là bột huỳnh quang UV bước sóng dài, bột huỳnh quang, hoặc bột an ninh UV. Những tinh thể bột có thể phát ra đa dạng màu sắc dưới ánh sáng đèn huỳnh quang nước sóng 365nm.

Ứng dụng rất nhiều trong việc chống hàng giả: ký hiệu séc ngân hàng, hóa đơn, bao bì thuốc lá,...

Bột hữu cơ UV vô hình có lợi thế chính là độ phát quang cao trong bóng tối và khả năng chịu nhiệt cao. Ứng dụng chính trong việc sản xuất mực chống hàng giả dùng trong các sản phẩm in ấn khác nhau.

Bột hữu cơ UV vô hình bước sóng dài chủ yếu của chúng tôi như sau:

1: Bột UV hữu cơ đỏ bước sóng dài, bước sóng phát ra là 615nm, kích thước hạt là 2-5um. Tỉ lệ khối lượng nhỏ hơn.

2: Bột UV hữu cơ xanh chuối bước sóng dài, bước sóng phát ra là 525nm, kích thước hạt là 2-5um. Tỉ lệ khối lượng nhỏ hơn.

3: Bột UV hữu cơ xanh lá bước sóng dài, bước sóng phát ra là 515nm, kích thước hạt là 2-5um. Tỉ lệ khối lượng nhỏ hơn.

4: Bột UV hữu cơ xanh da trời bước sóng dài, bước sóng phát ra là 460nm, kích thước hạt là 2-5um. Tỉ lệ khối lượng nhỏ hơn.

5: Bột UV hữu cơ vàng bước sóng dài, bước sóng phát ra là 545nm, kích thước hạt là 2-5um. Tỉ lệ khối lượng nhỏ hơn.


Bột vô cơ vô hình UV (bước sóng ngắn 254nm)


Bột vô cơ vô hình UV còn gọi là bột phát quang bước sóng ngắn, bột dạ quang hoặc bột an ninh UV. Những tinh thể bột này có thể phát ra nhiều màu sắc khác nhau dưới ánh đen huỳnh quang bước sóng với độ dài 254nm.
Ứng dụng rất nhiều trong việc chống hàng giả: ký hiệu séc ngân hàng, hóa đơn, bao bì thuốc lá,...
Bột vô cơ UV vô hình có lợi thế chính là độ phát quang cao trong bóng tối và khả năng chịu nhiệt cao. Ứng dụng chính trong việc sản xuất mực chống hàng giả dùng trong các sản phẩm in ấn khác nhau.
Bột vô cơ UV vô hình bước sóng dài chủ yếu của chúng tôi như sau:

1: Bột UV Vô cơ bước sóng ngắn đỏ , sóng kích hoạt là 254nm, kích thước hạt là 3-7um. Hiển thị ban ngày với màu trắng.

2: Bột UV Vô cơ bước sóng ngắn vàng ,sóng kích hoạt là 254nm, kích thước hạt là 3-7um. Hiển thị ban ngày với màu trắng.

3: Bột UV Vô cơ bước sóng ngắn xanh lá , sóng kích hoạt là 254nm, kích thước hạt là 3-7um. Hiển thị ban ngày với màu trắng.

4: Bột UV Vô cơ bước sóng ngắn xanh da trời , sóng kích hoạt là 254nm, kích thước hạt là 3-7um. Hiển thị ban ngày với màu trắng.


Bột hữu cơ vô hình UV (bước sóng ngắn 254nm)


Bột hữu cơ vô hình UV còn gọi là bột phát quang bước sóng ngắn, bột dạ quang hoặc bột an ninh UV. Những tinh thể bột này có thể phát ra nhiều màu sắc khác nhau dưới ánh đen huỳnh quang bước sóng với độ dài 254nm.

 Ứng dụng rất nhiều trong việc chống hàng giả: ký hiệu séc ngân hàng, hóa đơn, bao bì thuốc lá,...
Bột hữu cơ UV vô hình có lợi thế chính là độ phát quang cao trong bóng tối và khả năng chịu nhiệt cao. Ứng dụng chính trong việc sản xuất mực chống hàng giả dùng trong các sản phẩm in ấn khác nhau.
Bột hữu cơ UV vô hình bước sóng dài chủ yếu của chúng tôi như sau:

1: Bột UV hữu cơ bước sóng ngắn đỏ , sóng kích hoạt là 254nm, kích thước hạt là 2-6um. Hiển thị ban ngày với màu trắng.

2: Bột UV hữu cơ bước sóng ngắn vàng , sóng kích hoạt là 254nm, kích thước hạt là 2-6um. Hiển thị ban ngày với màu trắng.

3: Bột UV hữu cơ bước sóng ngắn xanh lá , sóng kích hoạt là 254nm, kích thước hạt là 2-6um. Hiển thị ban ngày với màu trắng.

4: Bột UV hữu cơ bước sóng ngắn cam , sóng kích hoạt là 254nm, kích thước hạt là 2-6um. Hiển thị ban ngày với màu trắng.


Bột hồng ngoại (bột chống cháy hay bột chuyển hóa)


Bột hồng ngoại thường được gọi là bột an ninh hồng ngoại, bột chống cháy hoặc bột chuyển hóa hồng ngoại.

Bột hồng ngoại có thể phát ra bố màu: đỏ, vàng, xanh dương và xanh lá dưới độ dài bước sóng từ 870nm đến 1060nm. Ứng dụng trong việc chống hàng giả như dấu hiệu séc ngân hàng, hóa đơn, bao bì thuốc lá,... Ứng dụng quan trọng nhất là dùng cho mực UV chống hàng giả trong nhiều sản phẩm in ấn khác nhau. Các màu hồng ngoại chính như sau:

1: Bột hồng ngoại huỳnh quang đỏ , sóng kích hoạt là từ 890nm đến 1050nm, kích thước hạt là 3-7um. Hiển thị ban ngày với màu trắng.

2: Bột hồng ngoại huỳnh quang blue , sóng kích hoạt là từ 890nm đến 1050nm, kích thước hạt là 3-7um. Hiển thị ban ngày với màu trắng.

3: Bột hồng ngoại huỳnh quang green , sóng kích hoạt là từ 890nm đến 1050nm, kích thước hạt là 3-7um. Hiển thị ban ngày với màu trắng.

4: Bột hồng ngoại huỳnh quang yellow , sóng kích hoạt là từ 890nm đến 1050nm, kích thước hạt là 3-7um. Hiển thị ban ngày với màu trắng.


Phẩm nhuộm huỳnh quang UV

Phẩm nhuộm huỳnh quang UV bao gồm nước nhuộm huỳnh quang hòa tan và dầu hòa tan thuốc nhuộn huỳnh quang. Chúng là thuốc nhuộm vô hình có thể hòa tan triệt để trong nước hoặc dầu dựa theo hướng dẫn. Các ứng dụng bao gồm mực in bảo mật và sơn...

Phẩm nhuộm huỳnh quang UV dạng nước


1: Thuốc nhuộm UV xanh chuối , loại hòa tan trong nước, bước sóng dài dạng 365nm.
2: Thuốc nhuộm UV vàng, loại hòa tan trong nước, bước sóng dài dạng 365nm.
3: Thuốc nhuộm UV xanh dương loại hòa tan trong nước, bước sóng dài dạng 365nm.

Phẩm nhuộm huỳnh quang UV dạng dung môi


1: Phẩm nhuộm UV xanh chuối , loại hòa tan trong dầu, bước sóng dài dạng 365nm.
2: Phẩm nhuộm UV cam, loại hòa tan trong dầu, bước sóng dài dạng 365nm.
3: Phẩm nhuộm UV xanh dương , loại hòa tan trong dầu, bước sóng dài dạng 365nm.

Thông thường chỉ cần cho 0.2%-0.5% tỷ lệ của thuốc nhuộm huỳnh quang UV vào dung dịch nước hoặc dung dịch dầu để có được hiệu ứng mong muốn.


Sản phẩm đánh dấu UV Tracer cô đặc


Sản phẩm UV Tracer cô đặc bao gồm các dung dịch lỏng và dạng khô. Chúng hoàn toàn không độc hại trong dạng nước hoặc dạng dung môi.
Sản phẩm UV Tracer của chúng tôi bao gồm vô hình, hữu hình và Tracer trong suốt - được sử dụng để phát hiện rò rỉ (gọi là UV Tracer phát hiện rò rỉ). Những sản phẩm UV tracer cô đặc được sử dụng trong nước, xăng dầu, và các môi trường tổng hợp bởi vì tính chất phản ứng cực mạnh và lợi ích của chúng. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm tiêu chuẩn, cũng như hỗ trợ việc chế tạo dung dịch mới nhằm đáp ứng nhu cầu của quý khách.

Công dụng: Sản phẩm chứa chất tạo màu, chứa chất tạo màu ẩn hoặc vô hình, chứa chất tăng cường màu sắc hoặc chuyển màu. Hiệu ứng đặc biệt trong bất kỳ môi trường, như polyurethane, epoxy, nước, hoặc bất kỳ dung môi nào. Trộn trong sơn hoặc dung môi để thay đổi thuộc tính phát quang từ sản phẩm của bạn.

Sản phẩm đánh dấu UV cô đặc có vô số công dụng từ phát hiện rò rỉ cho đến các ứng dụng chống hàng giả... Vui lòng liên hệ chúng tôi khi bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần giúp đỡ trong việc lựa chọn Sản phẩm đánh dấu UV cô đặc cho mục đích sử dụng của bạn.

Chúng tôi sản xuất các mặt hàng UV đánh dấu cô đặc sau:


1: UV Tracer vàng bao gồm cả hình thức nhuộm lỏng và dạng thuốc nhuộm khô.
2: UV Tracer xanh bao gồm cả hình thức nhuộm lỏng và dạng thuốc nhuộm khô.

Ghi chú: Chất đánh dấu UV cô đặc bao gồm loại tan trong dung môi nước và các loại dầu hòa tan. Cũng bao gồm cả thuốc nhuộm khô và nước đậm đặc.


Home Locate a Distributor Distributor Enquiry Distributor Login

Mở rộng | Ký hợp đồng tất cả

Phụ kiện an toàn - Chi tiết

Đường diềm chân tường

Tay cầm cầu thang

Mũi bậc thang

Mũi bậc thang thương mại

Mũi bậc thang công nghiệp

Gạch men/Ngói

Nắp đậy công tắc đèn

Nắp đậy và đánh dấu

Biển báo - chi tiết

Biển báo thoát hiểm

Biển báo theo yêu cầu

Bộ hệ thống thoát hiểm

Các biển báo khác

Sơn, mực & phẩm nhuộm - detail

Sơn Craft và Sơn dầu

Sơn đánh đấu đường kẻ

Sơn nước công nghiệp

Sơn UV

UV

Nhựa tấm PVC & băng keo - Chi tiết

Ruy băng nhựa

Băng keo nhựa dẻo PVC

Film nhựa dẻo PVC dạng tấm và cuộn

Tấm dạ quang rắn - detail

PMMA - Bảng nhựa cây

Bảng / tấm nhôm

Bảng / tấm nhựa

Bột dạ quang - Chi tiết

Nhôm Strontium

Kẽm Sulfua

Bột / cát dạ quang chuyên biệt

Mực & bột UV - Chi tiết

Bột vô cơ UV365nm

Bột hữu cơ UV365nm

Bột vô cơ UV254nm

Bột hữu cơ UV254nm

Thuốc nhuộm huỳnh quang UV

UV tracer contrates

Sơn huỳnh quang cho bóng đèn UV

Mực in phun UV

Bột hồng ngoại

Mực bảo mật

Glow Master batch - chi tiết

Hạt nhựa dạ quang

Dệt may và nguyên liệu - chi tiết

Băng dạ quang / phản chiếu

Nguyên liệu dệt may / Băng Nomex

Các sản phẩm độc đáo - chi tiết

Móc khóa & Thẻ hành lý

Bàn ngồi toilet

Đá phát quang

Sỏi phát quang

Sợi phát quang

Dây thừng phát quang

Mũ chụp đầu cọc

Cọc cắm trại

Các dịch vụ OEM - chi tiết

Sản phẩm

Other Skycore web sites include: www.virostop.com.au , www.virostop.com , www.potatank.com.au , www.potatank.com , www.wholesaleabsorbents.com , www.absorbentsdirect.com.au , www.wholesaleabsorbents.com.au , www.nushine.com.au , www.vikansystems.com , www.vikansystems.com.au , www.spilfyter.com.au , www.spillproducts.com.au , www.industrialabsorbents.com.au , www.spillabsorbents.com.au , www.commissionagents.com.au , www.commissionagent.com.au , www.skycore.com.au , www.theskycoregroup.com , www.theskycoregroup.com.au , www.skycore.com.vn , www.skycore.vn , www.skycoreasia.com , www.friendsthatclick.com , www.friendsthatclick.com.au , www.friendship-groups.com , www.partiesworldwide.com , www.social-friendship.com , www.world-celebrations.com , www.internationalsocialgroup.com , www.party-worldwide.com , www.international-celebrations.com , www.zorbe.com.au , www.petlitter.com.au , www.allure.net.au , www.alluresafety.com , www.alluresafety.com.au , www.spillfix.com.au , www.absorbentsaustralia.com.au , www.allureglow.com.au , www.visionglow.com.au , www.nile8.com.au , www.zudeco.com , www.zudeco.com.au , www.wholesalegardenfurniture.com.au , www.spillvac.com.au , www.ultimate-websites.com , www.bestwebsitedevelopment.com.au , www.websites-vietnam.com , www.thietkewebvietnam.com.vn , www.ctytaoweb.com.vn , www.skycorevietnam.com , www.websitedevelopment.vn , www.websitedevelopment.com.vn , www.worldwide-websites.com.au , www.ultimate-websites.com.au , www.world-wide-web.com.au , www.vietnamaustraliatrading.com , www.vietnamwholesale.vn , www.sourcingvietnam.com.vn , www.wholesalevietnam.vn , www.australiavietnamtrading.com , www.sourcingvietnam.vn , www.australiavietnamsourcing.com , www.vietnamsourcing.com.vn , www.vietnamaustraliasourcing.com , www.wholesalevietnam.com.vn , www.vietnamwholesale.com.vn , www.permawet.com , www.permawet.com.au , www.soil-wetter.com , www.international-wedding.com , www.vietnam-realestate.com.vn , www.realestate-vietnam.vn , www.vietnam-batdongsan.com , www.vietnampropertyforsale.com , www.realestate-vietnam.com.vn , www.batdongsan-vietnam.com.vn , www.vietnambatdongsan.com.vn , www.vietnam-realestate.vn , www.muaban-batdongsan.com.vn , www.batdongsan-vietnam.com.vn , www.worldwide-wedding-planner.com , www.worldwide-wedding-directory.com , www.overseas-weddings.com , www.international-wedding.com , www.church-for-sale.com.au , www.wholesalepots.com.au , www.vietnambuyandsell.com , www.vietnamtradingpost.com , www.muavaban-vietnam.com.vn , www.forsalevietnam.vn , www.muaban-vietnam.com , www.vietnamtradingpost.vn , www.mua-va-ban.com.vn , www.for-sale-vietnam.com , www.vietnamtradingpost.com.vn , www.muavanban-vietnam.vn , www.vietnamforsale.vn , www.mua-va-ban.vn , www.buyandsellvietnam.com , www.muaban-vietnam.vn , www.mua-va-ban.com , www.muaban-vietnam.com , www.muaban-vietnam.com , www.forsale-vietnam.com , www.vinbrant.com , www.vinbrant.com.au, www.potsvietnam.com, www.vietnamtradingpost.com, realestate1.vn, realestate1vietnam.com , needthisdomain.com, www.sportsclothingmanufacture.com, www.clothing-manufacture.com

Please check out some the other great web sites above. Skycore provides web design and website development services in Australian and Vietnam