Allure Glow - Glow in the Dark Luminous Photo luminescent Technology Products Performance About Us Documents Documents Documents Home

Sơn, mực và thuốc nhuộm

Bột vô cơ UV vô hình (bước sóng dài 365nm)


Bột vô cơ UV vô hình hay còn gọi là bột huỳnh quang tia cực tím bước sóng dài, bột huỳnh quang hoặc bột an ninh UV. Những bột này có thể phát ra màu sắc đa dạng dưới bóng tối với độ dài bước sóng 365nm.
Có rất nhiều ứng dụng cho việc chống hàng giả như: con dấu trên tiền giấy, hóa đơn, bao bì thuốc lá,...

Bột vô cơ UV vô hình có lợi thế chính là độ phát quang cao trong bóng tối và khả năng chịu nhiệt cao. Ứng dụng chính trong việc sản xuất mực chống hàng giả dùng trong các sản phẩm in ấn khác nhau.

Bột vô cơ UV vô hình bước sóng dài chủ yếu của chúng tôi như sau:

1: Bột UV Vô cơ đỏ, bước sóng dài, bước sóng phát ra là 615nm, kích thước hạt là 3-6um. Hình dạng hiển thị ban ngày là màu đỏ nhạt.

2: Bột UV Vô cơ cam bước sóng dài, bước sóng phát ra là 590nm, kích thước hạt là 3-6um. Hình dạng hiển thị ban ngày là màu trắng nhạt.

3: Bột UV Vô cơ tím bước sóng dài, bước sóng phát ra là 420nm, kích thước hạt là 3-6um. Hình dạng hiển thị ban ngày là màu trắng.

4: Bột UV Vô cơ trắng bước sóng dài, bước sóng phát ra là 510nm, kích thước hạt là 4-7um. Hình dạng hiển thị ban ngày là màu trắng.

5: Bột UV Vô cơ xanh lá bước sóng dài, bước sóng phát ra là 520nm, kích thước hạt là 3-6um. Hình dạng hiển thị ban ngày là màu trắng nhạt.

6: Bột UV Vô cơ xanh da trời bước sóng dài, bước sóng phát ra là 450nm, kích thước hạt là 3-6um. Hình dạng hiển thị ban ngày là màu trắng.

7: Bột UV Vô cơ vàng bước sóng dài, bước sóng phát ra là 545nm, kích thước hạt là 5-8um. Hình dạng hiển thị ban ngày là màu vàng nhạt.

8: Bột UV Vô cơ xanh chuối bước sóng dài, bước sóng phát ra là 540nm, kích thước hạt là is 4-7um. Hình dạng hiển thị ban ngày là màu xanh chuối.

9: Bột UV Vô cơ nâu bước sóng dài, bước sóng phát ra là 570nm, kích thước hạt là 4-7um, Hình dạng hiển thị ban ngày là màu trắng nhạt.


Bột hữu cơ UV vô hình (bước sóng dài 365nm)

Bột hữu cơ UV vô hình hay còn gọi là bột huỳnh quang UV bước sóng dài, bột huỳnh quang, hoặc bột an ninh UV. Những tinh thể bột có thể phát ra đa dạng màu sắc dưới ánh sáng đèn huỳnh quang nước sóng 365nm.

Ứng dụng rất nhiều trong việc chống hàng giả: ký hiệu séc ngân hàng, hóa đơn, bao bì thuốc lá,...

Bột hữu cơ UV vô hình có lợi thế chính là độ phát quang cao trong bóng tối và khả năng chịu nhiệt cao. Ứng dụng chính trong việc sản xuất mực chống hàng giả dùng trong các sản phẩm in ấn khác nhau.

Bột hữu cơ UV vô hình bước sóng dài chủ yếu của chúng tôi như sau:

1: Bột UV hữu cơ đỏ bước sóng dài, bước sóng phát ra là 615nm, kích thước hạt là 2-5um. Tỉ lệ khối lượng nhỏ hơn.

2: Bột UV hữu cơ xanh chuối bước sóng dài, bước sóng phát ra là 525nm, kích thước hạt là 2-5um. Tỉ lệ khối lượng nhỏ hơn.

3: Bột UV hữu cơ xanh lá bước sóng dài, bước sóng phát ra là 515nm, kích thước hạt là 2-5um. Tỉ lệ khối lượng nhỏ hơn.

4: Bột UV hữu cơ xanh da trời bước sóng dài, bước sóng phát ra là 460nm, kích thước hạt là 2-5um. Tỉ lệ khối lượng nhỏ hơn.

5: Bột UV hữu cơ vàng bước sóng dài, bước sóng phát ra là 545nm, kích thước hạt là 2-5um. Tỉ lệ khối lượng nhỏ hơn.


Bột vô cơ vô hình UV (bước sóng ngắn 254nm)


Bột vô cơ vô hình UV còn gọi là bột phát quang bước sóng ngắn, bột dạ quang hoặc bột an ninh UV. Những tinh thể bột này có thể phát ra nhiều màu sắc khác nhau dưới ánh đen huỳnh quang bước sóng với độ dài 254nm.
Ứng dụng rất nhiều trong việc chống hàng giả: ký hiệu séc ngân hàng, hóa đơn, bao bì thuốc lá,...
Bột vô cơ UV vô hình có lợi thế chính là độ phát quang cao trong bóng tối và khả năng chịu nhiệt cao. Ứng dụng chính trong việc sản xuất mực chống hàng giả dùng trong các sản phẩm in ấn khác nhau.
Bột vô cơ UV vô hình bước sóng dài chủ yếu của chúng tôi như sau:

1: Bột UV Vô cơ bước sóng ngắn đỏ , sóng kích hoạt là 254nm, kích thước hạt là 3-7um. Hiển thị ban ngày với màu trắng.

2: Bột UV Vô cơ bước sóng ngắn vàng ,sóng kích hoạt là 254nm, kích thước hạt là 3-7um. Hiển thị ban ngày với màu trắng.

3: Bột UV Vô cơ bước sóng ngắn xanh lá , sóng kích hoạt là 254nm, kích thước hạt là 3-7um. Hiển thị ban ngày với màu trắng.

4: Bột UV Vô cơ bước sóng ngắn xanh da trời , sóng kích hoạt là 254nm, kích thước hạt là 3-7um. Hiển thị ban ngày với màu trắng.


Bột hữu cơ vô hình UV (bước sóng ngắn 254nm)


Bột hữu cơ vô hình UV còn gọi là bột phát quang bước sóng ngắn, bột dạ quang hoặc bột an ninh UV. Những tinh thể bột này có thể phát ra nhiều màu sắc khác nhau dưới ánh đen huỳnh quang bước sóng với độ dài 254nm.

 Ứng dụng rất nhiều trong việc chống hàng giả: ký hiệu séc ngân hàng, hóa đơn, bao bì thuốc lá,...
Bột hữu cơ UV vô hình có lợi thế chính là độ phát quang cao trong bóng tối và khả năng chịu nhiệt cao. Ứng dụng chính trong việc sản xuất mực chống hàng giả dùng trong các sản phẩm in ấn khác nhau.
Bột hữu cơ UV vô hình bước sóng dài chủ yếu của chúng tôi như sau:

1: Bột UV hữu cơ bước sóng ngắn đỏ , sóng kích hoạt là 254nm, kích thước hạt là 2-6um. Hiển thị ban ngày với màu trắng.

2: Bột UV hữu cơ bước sóng ngắn vàng , sóng kích hoạt là 254nm, kích thước hạt là 2-6um. Hiển thị ban ngày với màu trắng.

3: Bột UV hữu cơ bước sóng ngắn xanh lá , sóng kích hoạt là 254nm, kích thước hạt là 2-6um. Hiển thị ban ngày với màu trắng.

4: Bột UV hữu cơ bước sóng ngắn cam , sóng kích hoạt là 254nm, kích thước hạt là 2-6um. Hiển thị ban ngày với màu trắng.


Bột hồng ngoại (bột chống cháy hay bột chuyển hóa)


Bột hồng ngoại thường được gọi là bột an ninh hồng ngoại, bột chống cháy hoặc bột chuyển hóa hồng ngoại.

Bột hồng ngoại có thể phát ra bố màu: đỏ, vàng, xanh dương và xanh lá dưới độ dài bước sóng từ 870nm đến 1060nm. Ứng dụng trong việc chống hàng giả như dấu hiệu séc ngân hàng, hóa đơn, bao bì thuốc lá,... Ứng dụng quan trọng nhất là dùng cho mực UV chống hàng giả trong nhiều sản phẩm in ấn khác nhau. Các màu hồng ngoại chính như sau:

1: Bột hồng ngoại huỳnh quang đỏ , sóng kích hoạt là từ 890nm đến 1050nm, kích thước hạt là 3-7um. Hiển thị ban ngày với màu trắng.

2: Bột hồng ngoại huỳnh quang blue , sóng kích hoạt là từ 890nm đến 1050nm, kích thước hạt là 3-7um. Hiển thị ban ngày với màu trắng.

3: Bột hồng ngoại huỳnh quang green , sóng kích hoạt là từ 890nm đến 1050nm, kích thước hạt là 3-7um. Hiển thị ban ngày với màu trắng.

4: Bột hồng ngoại huỳnh quang yellow , sóng kích hoạt là từ 890nm đến 1050nm, kích thước hạt là 3-7um. Hiển thị ban ngày với màu trắng.


Phẩm nhuộm huỳnh quang UV

Phẩm nhuộm huỳnh quang UV bao gồm nước nhuộm huỳnh quang hòa tan và dầu hòa tan thuốc nhuộn huỳnh quang. Chúng là thuốc nhuộm vô hình có thể hòa tan triệt để trong nước hoặc dầu dựa theo hướng dẫn. Các ứng dụng bao gồm mực in bảo mật và sơn...

Phẩm nhuộm huỳnh quang UV dạng nước


1: Thuốc nhuộm UV xanh chuối , loại hòa tan trong nước, bước sóng dài dạng 365nm.
2: Thuốc nhuộm UV vàng, loại hòa tan trong nước, bước sóng dài dạng 365nm.
3: Thuốc nhuộm UV xanh dương loại hòa tan trong nước, bước sóng dài dạng 365nm.

Phẩm nhuộm huỳnh quang UV dạng dung môi


1: Phẩm nhuộm UV xanh chuối , loại hòa tan trong dầu, bước sóng dài dạng 365nm.
2: Phẩm nhuộm UV cam, loại hòa tan trong dầu, bước sóng dài dạng 365nm.
3: Phẩm nhuộm UV xanh dương , loại hòa tan trong dầu, bước sóng dài dạng 365nm.

Thông thường chỉ cần cho 0.2%-0.5% tỷ lệ của thuốc nhuộm huỳnh quang UV vào dung dịch nước hoặc dung dịch dầu để có được hiệu ứng mong muốn.


Sản phẩm đánh dấu UV Tracer cô đặc


Sản phẩm UV Tracer cô đặc bao gồm các dung dịch lỏng và dạng khô. Chúng hoàn toàn không độc hại trong dạng nước hoặc dạng dung môi.
Sản phẩm UV Tracer của chúng tôi bao gồm vô hình, hữu hình và Tracer trong suốt - được sử dụng để phát hiện rò rỉ (gọi là UV Tracer phát hiện rò rỉ). Những sản phẩm UV tracer cô đặc được sử dụng trong nước, xăng dầu, và các môi trường tổng hợp bởi vì tính chất phản ứng cực mạnh và lợi ích của chúng. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm tiêu chuẩn, cũng như hỗ trợ việc chế tạo dung dịch mới nhằm đáp ứng nhu cầu của quý khách.

Công dụng: Sản phẩm chứa chất tạo màu, chứa chất tạo màu ẩn hoặc vô hình, chứa chất tăng cường màu sắc hoặc chuyển màu. Hiệu ứng đặc biệt trong bất kỳ môi trường, như polyurethane, epoxy, nước, hoặc bất kỳ dung môi nào. Trộn trong sơn hoặc dung môi để thay đổi thuộc tính phát quang từ sản phẩm của bạn.

Sản phẩm đánh dấu UV cô đặc có vô số công dụng từ phát hiện rò rỉ cho đến các ứng dụng chống hàng giả... Vui lòng liên hệ chúng tôi khi bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần giúp đỡ trong việc lựa chọn Sản phẩm đánh dấu UV cô đặc cho mục đích sử dụng của bạn.

Chúng tôi sản xuất các mặt hàng UV đánh dấu cô đặc sau:


1: UV Tracer vàng bao gồm cả hình thức nhuộm lỏng và dạng thuốc nhuộm khô.
2: UV Tracer xanh bao gồm cả hình thức nhuộm lỏng và dạng thuốc nhuộm khô.

Ghi chú: Chất đánh dấu UV cô đặc bao gồm loại tan trong dung môi nước và các loại dầu hòa tan. Cũng bao gồm cả thuốc nhuộm khô và nước đậm đặc.


Mực an ninh (dạng nước và dạng dung môi)

Mực an ninh cũng được gọi là mực in bảo mật chống làm giả, bao gồm sắc tố UV dạ quang hoặc hồng ngoại với hỗ hợp dạng nước hoặc dạng dung môi.

Ưu điểm: không độc hại, độ bám dính tốt, độ bền dưới thời tiết và nổi bật hiệu ứng huỳnh quang UV dưới ánh sáng đèn huỳnh quang hoặc đèn hồng ngoại. Chúng có thể được dùng trên các bề mặt vật liệu như tiền giấy, giấy, vải, hóa đơn,...

1: Mực UV đỏ: màu trắng dưới ánh sáng ngày và mà đỏ đậm khi dạ quang trong tối.
2: Mực UV vàng : màu vàng dưới ánh sáng ngày và vàng đậm khi dạ quang trong tối.
3: Mực UV xanh dương: màu xanh nhạt dưới ánh sáng ngày và xanh đậm khi dạ quang trong tối.
4: Mực UV xanh lá: màu xanh lá nhạt dưới ánh sáng ngày và xanh đậm khi dạ quang trong tối.

Mực UV an ninh gồm dạng nước và dạng dung môi.

Chúng tôi cũng cung cấp mực chuyển hóa hồng ngoại gồm 4 màu đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá dưới dạng nước và dung môi.

Trên mực an ninh là mực có độ sáng cao dùng trong chống hàng giả. Hiệu ứng UV hoặc hồng ngoại rất cao và cũng rất sáng dưới áng sáng đèn huỳnh quang hoặc đèn hồng ngoại.

Chúng tôi có thể cung cấp nhiều dạng dung tích khác nhau tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Mực in phun UV

Mực in phun UV cũng được gọi là mực in phun dạ quang hoặc mực in phun UV vô hình, nguyên liệu này có rất nhiều ứng dụng như in chống giả trên giấy, nhựa PVC, bảng hoặc khác vật liệu khác. Mực in phun UV của chúng tôi bao gồm mực dạng nước và mực dạng dung môi, chẳng hạn như các loại chính sau đây:

Mực in phun UV vàng (dạng nước)
Mực in phun UV vàng (dạng dung môi)
Mực in phun UV xanh dương (dạng nước)
Mực in phun UV xanh dương (dạng dung môi)
Mực in phun UV đỏ (dạng nước)
Mực in phun UV đỏ (dạng dung môi)

Mực in phun UV không chỉ thích ứng được với máy in phun gia đình mà còn với các máy in phun kỹ thuật số lớn.

Dung tích tối thiểu của chúng tôi là 100ml, tối đa là 1 kg/lít. Chúng tôi có thể cung cấp các loại dung tích khác tùy theo yêu cầu khách hàng.


Sơn nước công nghiệp:

Allureglow® cung cấp một dòng sản phẩm sơn nước chuẩn và sơn bao phủ trong nhà và ngoài trời. Loại sơn này có thể được sơn trên nhiều bề mặt khác nhau bằng cọ, cây lăn hoặc dụng cụ xịt (yêu cầu dụng cụ xịt áp xuất thấp)

Các màu sơn chuẩn bao gồm:

  • Màu trắng dưới ánh sáng ngày / Màu xanh lá khi dạ quang trong tối
  • Màu trắng dưới ánh sáng ngày / Màu xanh biển khi dạ quang trong tối
  • Màu vàng dưới ánh sáng ngày / Màu xanh chuối khi dạ quang trong tối

Sơn cơ thể dạ quang (dạng nước) SẮP RA MẮT

Sơn UV trên cơ thể cũng được gọi là sơn UV cơ thể vô hình, đó là thuốc nhuộn UV cùng với hệ thống màu huỳnh quang mới lạ dùng để vẽ trên cơ thể và rất an toàn với môi trường. Các tính năng vượt trội đó là không độc, chống chọi với thời tiết tốt, hiệu ứng dạ quang UV suất sắc đưới bóng tối. Chúng có thể dùng trong thiết kế nghệ thuật dạ quang, nghệ thuật tranh hình thể dạ quang, nhạc hội,...

1: Sơn UV đỏ: Màu đỏ nhạt dưới ánh sáng ngày và màu đỏ đậm khi dạ quang trong tối.
2: Sơn UV vàng: Màu trắng dưới ánh sáng ngày và màu vàng khi dạ quang trong tối.
3: Sơn UV xanh lá: Màu xanh lá nhạt dưới ánh sáng ngày và màu xanh lá đậm khi dạ quang trong tối.
4: Sơn UV xanh biển: Màu xanh dương nhạt dưới ánh sáng ngày và màu xanh biển đậm khi dạ quang trong tối.

Trên sơn cơ thể UV là sơn cơ thể UV dạ quang cường độ cao, hiệu ứng UV của chúng rất cao và sáng trong tối.

Chúng tôi sản xuất nhiều loại dung tích sơn cơ thể UV dựa trên yêu cầu của khách hàng với số lượng đơn hàng tối thiểu.

Chống chỉ định: Sơn cơ thể không nên được dùng trên mặt. Chỉ nên lưu lại trong thời gian ngắn dưới 4 giờ. Test trên một vùng da nhỏ trước khi áp dụng trên khu vực lớn hơn. Nếu có bất kỳ mẩn ngứa hoặc ửng đỏ trên da, nên ngưng sử dụng ngay. Allureglow® không chịu trách nhiện các trường hợp liên quan đến vẽ trên cơ thể.


Sơn phát quang - Sơn màu độc đáo (dạng nước)

Sơn an toàn phát quang dạng nước còn được gọi là sơn dạ quang, là một dạng sơn mới lạ thân thiện với môi trường với nhiều ưu điểm như không độc, chống lửa hiệu ứng phát quang vượt trội, nó có thể dùng được trên bề mặt các vật liệu như xi măng, kim loại, gỗ, và nhựa,... Sơn an toàn dạ quang còn có rất nhiều ứng dụng khác.

1: WBR (sơn đỏ): Màu đỏ dưới ánh sáng ngày và màu đỏ cam khi dạ quang trong tối, một lít sơn là 3.2 pounds.
2: WBO (sơn cam): Màu cam dưới ánh sáng ngày và màu cam khi dạ quang trong tối, một lít sơn là 3.2 pounds.
3: WBG (sơn xanh lá): Màu xanh lá dưới ánh sáng ngày và màu xanh lá khi dạ quang trong tối, một lít sơn là 3.2 pounds.
4: WBY (sơn vàng): Màu vàng dưới ánh sáng ngày và màu vàng khi dạ quang trong tối, một lít sơn là 3.2 pounds.
5: WBB (sơn xanh dương): Màu xanh dương dưới ánh sáng ngày và màu xanh dương khi dạ quang trong tối, một lọ sơn là 3.2 pounds.
6: WBA (sơn xanh biển): Màu xanh biển dưới ánh sáng ngày và màu xanh biển khi dạ quang trong tối, một lít sơn là 3.2 pounds.
7: WBP (sơn tím): Màu tím dưới ánh sáng ngày và màu tím khi dạ quang trong tối, một lít sơn là 3.2 pounds.
8: WBW (sơn trắng): Màu trắng dưới ánh sáng ngày và màu trắng sáng khi dạ quang trong tối, một lít sơn là 3.2 pounds

Sơn nặng 3.2 pounds cho mỗi lít. Dung tích nhỏ nhất của chúng tôi là 10 lít. Tem mua hàng sẽ được cung cấp.

Trên sơn nước dạ quang là sơn màu nước siêu phát sáng, loại sơn này có thể khô nhanh khoảng 12-20 tiếng tại điều kiện 25°C, dưới 10°C thời gian khô sẽ lâu hơn.
Sử dụng những loại sơn này cho hầu hết bất kỳ sản phẩm nào. Những màu sơn phía trên sẽ dễ dàng phát huy tác dụng sau khi khô trong 12 giờ. Mỗi lần sản phẩm mà bạn sơn được phơi dưới nguồn sáng 5 phút, độ phát quang sẽ được nạp vào như ban đầu.

Sơn dạ quang an toàn dạng nước thích hợp cho hầu hết bất kỳ bề mặt nào như sàn, tường, đường, kim loại, nhựa,.... Dùng cọ hoặc bình xịt một lớp sơn thường lên bề mặt, để khô, sau đó xịt hoặc sơn màu phát quang của chúng tôi lên trên.

Home Locate a Distributor Distributor Enquiry Distributor Login

Mở rộng | Ký hợp đồng tất cả

Phụ kiện an toàn - Chi tiết

Đường diềm chân tường

Tay cầm cầu thang

Mũi bậc thang

Mũi bậc thang thương mại

Mũi bậc thang công nghiệp

Gạch men/Ngói

Nắp đậy công tắc đèn

Nắp đậy và đánh dấu

Biển báo - chi tiết

Biển báo thoát hiểm

Biển báo theo yêu cầu

Bộ hệ thống thoát hiểm

Các biển báo khác

Sơn, mực & phẩm nhuộm - detail

Sơn Craft và Sơn dầu

Sơn đánh đấu đường kẻ

Sơn nước công nghiệp

Sơn UV

UV

Nhựa tấm PVC & băng keo - Chi tiết

Ruy băng nhựa

Băng keo nhựa dẻo PVC

Film nhựa dẻo PVC dạng tấm và cuộn

Tấm dạ quang rắn - detail

PMMA - Bảng nhựa cây

Bảng / tấm nhôm

Bảng / tấm nhựa

Bột dạ quang - Chi tiết

Nhôm Strontium

Kẽm Sulfua

Bột / cát dạ quang chuyên biệt

Mực & bột UV - Chi tiết

Bột vô cơ UV365nm

Bột hữu cơ UV365nm

Bột vô cơ UV254nm

Bột hữu cơ UV254nm

Thuốc nhuộm huỳnh quang UV

UV tracer contrates

Sơn huỳnh quang cho bóng đèn UV

Mực in phun UV

Bột hồng ngoại

Mực bảo mật

Glow Master batch - chi tiết

Hạt nhựa dạ quang

Dệt may và nguyên liệu - chi tiết

Băng dạ quang / phản chiếu

Nguyên liệu dệt may / Băng Nomex

Các sản phẩm độc đáo - chi tiết

Móc khóa & Thẻ hành lý

Bàn ngồi toilet

Đá phát quang

Sỏi phát quang

Sợi phát quang

Dây thừng phát quang

Mũ chụp đầu cọc

Cọc cắm trại

Các dịch vụ OEM - chi tiết

Sản phẩm

Other Skycore web sites include: www.virostop.com.au , www.virostop.com , www.potatank.com.au , www.potatank.com , www.wholesaleabsorbents.com , www.absorbentsdirect.com.au , www.wholesaleabsorbents.com.au , www.nushine.com.au , www.vikansystems.com , www.vikansystems.com.au , www.spilfyter.com.au , www.spillproducts.com.au , www.industrialabsorbents.com.au , www.spillabsorbents.com.au , www.commissionagents.com.au , www.commissionagent.com.au , www.skycore.com.au , www.theskycoregroup.com , www.theskycoregroup.com.au , www.skycore.com.vn , www.skycore.vn , www.skycoreasia.com , www.friendsthatclick.com , www.friendsthatclick.com.au , www.friendship-groups.com , www.partiesworldwide.com , www.social-friendship.com , www.world-celebrations.com , www.internationalsocialgroup.com , www.party-worldwide.com , www.international-celebrations.com , www.zorbe.com.au , www.petlitter.com.au , www.allure.net.au , www.alluresafety.com , www.alluresafety.com.au , www.spillfix.com.au , www.absorbentsaustralia.com.au , www.allureglow.com.au , www.visionglow.com.au , www.nile8.com.au , www.zudeco.com , www.zudeco.com.au , www.wholesalegardenfurniture.com.au , www.spillvac.com.au , www.ultimate-websites.com , www.bestwebsitedevelopment.com.au , www.websites-vietnam.com , www.thietkewebvietnam.com.vn , www.ctytaoweb.com.vn , www.skycorevietnam.com , www.websitedevelopment.vn , www.websitedevelopment.com.vn , www.worldwide-websites.com.au , www.ultimate-websites.com.au , www.world-wide-web.com.au , www.vietnamaustraliatrading.com , www.vietnamwholesale.vn , www.sourcingvietnam.com.vn , www.wholesalevietnam.vn , www.australiavietnamtrading.com , www.sourcingvietnam.vn , www.australiavietnamsourcing.com , www.vietnamsourcing.com.vn , www.vietnamaustraliasourcing.com , www.wholesalevietnam.com.vn , www.vietnamwholesale.com.vn , www.permawet.com , www.permawet.com.au , www.soil-wetter.com , www.international-wedding.com , www.vietnam-realestate.com.vn , www.realestate-vietnam.vn , www.vietnam-batdongsan.com , www.vietnampropertyforsale.com , www.realestate-vietnam.com.vn , www.batdongsan-vietnam.com.vn , www.vietnambatdongsan.com.vn , www.vietnam-realestate.vn , www.muaban-batdongsan.com.vn , www.batdongsan-vietnam.com.vn , www.worldwide-wedding-planner.com , www.worldwide-wedding-directory.com , www.overseas-weddings.com , www.international-wedding.com , www.church-for-sale.com.au , www.wholesalepots.com.au , www.vietnambuyandsell.com , www.vietnamtradingpost.com , www.muavaban-vietnam.com.vn , www.forsalevietnam.vn , www.muaban-vietnam.com , www.vietnamtradingpost.vn , www.mua-va-ban.com.vn , www.for-sale-vietnam.com , www.vietnamtradingpost.com.vn , www.muavanban-vietnam.vn , www.vietnamforsale.vn , www.mua-va-ban.vn , www.buyandsellvietnam.com , www.muaban-vietnam.vn , www.mua-va-ban.com , www.muaban-vietnam.com , www.muaban-vietnam.com , www.forsale-vietnam.com , www.vinbrant.com , www.vinbrant.com.au, www.potsvietnam.com, www.vietnamtradingpost.com, realestate1.vn, realestate1vietnam.com , needthisdomain.com, www.sportsclothingmanufacture.com, www.clothing-manufacture.com

Please check out some the other great web sites above. Skycore provides web design and website development services in Australian and Vietnam